Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Seznam akcí MŠ na 2. pololetí školního roku 2019/2020

Vloženo: 1. únor

Platnost do: 31. srpen

AKCE NA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
 

 

„Zazpívejme notu pro křiklouna Otu“

 - termín: 18. 2. 2020 od 10:30; Divadélko Kůzle - v mateřské škole

 - cena 2.300,- Kč (bude hrazeno ze sběru papíru)

 

Prima Vizus – vyšetření očí

 - termín: 24. 2. 2020 od 10:30 v mateřské škole

 - cena 150,- Kč

 

„Maškarní karneval“

 - termín: 27. 2. 2020 v mateřské škole

 

„Vystoupení dětí k Mezinárodnímu dni žen“  -  ZRUŠENO

 - termín: 14. 3. 2020 od 14:00 v Sokolovně Močovice

 

„Na návštěvě v Broučkově“  -  ZRUŠENO

- termín: 20. 3. 2020 od 10.15; Divadlo Koloběžka – v mateřské škole

- cena 2.000,- Kč (bude rozpočítáno podle počtu dětí)

 

„Hody, hody, doprovody – jídla a zvyky velikonoční doby“  -  ZRUŠENO

- termín: 25. 3. 2020 od 08:30; Pod Horami, a. s. – ZŠ Jana Palacha, KH

- cena 25,- Kč + doprava(bude hrazena ze sběru papíru)

 

„Velká cesta do Zvědozemí“-  ZRUŠENO

- termín: 20. 4. 2020 od 9.00; Divadélko Kůzle – v mateřské škole

- cena 2.300,- Kč (bude rozpočítáno podle počtu dětí)

 

„Sférické kino“-  ZRUŠENO

- termín: 13. 5. 2020 od 10.00 v sokolovně

- cena 3.000,- Kč /cca 70,- za dítě (bude rozpočítáno podle počtu dětí /spojeno s MŠ Kluky/)

 

„Výlet s rodiči do zoo Praha"-  ZRUŠENO

 - termín: 15. 5. 2020

 - odjezd: 07:30 od budovy MŠ – další informace budou upřesněny

 

„Cirkusácká pohádka"-  ZRUŠENO

 - termín: 27. 5. 2020 od 10:00 v Dusíkově divadle v Čáslavi

 - cena: 70,- Kč + doprava linkovým autobusem (2 x 3,- Kč)

 

„Kouzelník a bublinky“

- termín: 29. 5. 2020 od 10.30 v sokolovně – spojeno s oslavou MDD

- cena 3.000,- Kč (bude rozpočítáno podle počtu dětí /spojeno s MŠ Kluky/)

 

„Školní výlet na zámek Kačina“

 - termín: 09. 06. 2020 od 08:30; Divadélko Mrak

 - výstava divadelních loutek a kulis, divadelní pohádka, prohlídka zámku, opékání špekáčků

 - cena za dítě: 150 Kč + doprava (bude rozpočítáno podle počtu dětí /spojeno s MŠ Kluky/)

 

„Šel zahradník“

- termín: 18. 6. 2020 od 10.15; Divadlo Koloběžka – v mateřské škole

- cena 2.000,- Kč (bude rozpočítáno podle počtu dětí)

 

„Fotografování dětí na závěr školního roku“

 - termín: …………………………………………………..

 - fotografovat bude Ateliér Valoušek

 

„Pohádkové pasování předškoláků"

 - termín: 24. 6. 2020 od 10.00; Divadlo Úsměv - v mateřské škole

 - celková cena: 1850 Kč (bude placeno z rozpočtu MŠ)

 

 

Seznam akcí může být v průběhu roku v závislosti na nabídce doplňován o další události - např. tematické výukové programy navazující na průřezová témata RVP PV, Den bezpečnosti apod.

 
Základní informace o obci:Úřední hodinyStatistické údaje
texttexttext