Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Úřední deska

Archiv
Dokument Vyvěšeno Sejmuto

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

16.12.15

Dopis vedoucího odboru životního prostředí MěÚ Čáslav

starosta

24.5.20 18:19

31.10.20 23:59

Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod

18.2.14

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

starosta

2.4.20 14:37

31.5.20 23:59

KoPÚ Močovice - neznámí vlastníci

8.1.16

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví

starosta

16.4.20 12:06

31.5.20 23:59

MŠ-Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2022 - NÁVRH

6.12.17

31.12.22

Nařízení Středočeského kraje ze dne 26.1.2017

22.6.17

Opatření obecné povahy /Veřejnou vyhláškou/

starosta

24.5.20 18:14

31.10.20 23:59

Opatření obecné povahy-zákaz nakládání s povrchovými vodami

17.8.15

Oznámení o ceně vodného a stočného

15.2.14

Oznámení o změně ceny vodného a stočného

4.12.19

31.5.20

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí, aktualizovaný k 1.11.2015

27.11.15

Střednědobý výhled-Mikroregion Čáslavsko

19.12.17

31.12.21

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu

1.6.18

Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy

2.9.19

31.12.22

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu r. 2016

12.5.17

Vyúčtování výpočtu ceny vodného a stočného za r. 2019

starosta

30.4.20 18:12

31.5.20 23:59

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

11.10.14

Závěrečný účet na r. 2016

12.5.17

Archiv
Základní informace o obci:Úřední hodinyStatistické údaje
texttexttext