P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
23.05.2018 - 09:14 CET Přihlášení uživatele
Tisk - 
1Stanovení počtu členů obecního zastupitelstva na další volební období
2Závěrečný účet obce Močovice za r. 2017
3Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za r. 2017
4Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Močovice z r.2017
5Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy
6Nařízení Města Čáslav č. 1/2018 o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy
7Vodné a stočné, vyúčtování ceny za r. 2017
8Veřejná vyhláška, daň z nemovitých věcí
9Veřejná vyhláška, Oznámení o zahájení vodoprávního řízení
10Upozornění pro majitele nemovitostí
11Střednědobý výhled-Mikroregion Čáslavsko
12Rozpočet na rok 2018-Mikroregion Čáslavsko
13Ceny vodného a stočného v r. 2018
14MŠ-Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2022 - NÁVRH
15Zveřejnění poskytnuté informace dle §65 odst. 3 Zák. č. 106/1999Sb.
16Nařízení Středočeského kraje ze dne 26.1.2017
17Závěrečný účet na r. 2016
18Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu r. 2016
19Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za r. 2016
20KoPÚ Močovice - neznámí vlastníci
21Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
22Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí, aktualizovaný k 1.11.2015
23Opatření obecné povahy-zákaz nakládání s povrchovými vodami
24Závěrečný účet za r. 2014
25Zpráva nezávislého auditora za r. 2014-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za r. 2014
26Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
27Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod
28Oznámení o ceně vodného a stočného
Od  do