P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
18.04.2019 - 19:08 CET Přihlášení uživatele
Tisk - 
1Informace o konání zasedání OZ
2Volby do EP
3Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků
4Oznámení o změně ceny vodného a stočného na r. 2019
5Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu
6Nařízení Města Čáslav č. 1/2018 o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy
7Střednědobý výhled-Mikroregion Čáslavsko
8MŠ-Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2022 - NÁVRH
9Zveřejnění poskytnuté informace dle §65 odst. 3 Zák. č. 106/1999Sb.
10Nařízení Středočeského kraje ze dne 26.1.2017
11Závěrečný účet na r. 2016
12Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu r. 2016
13Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za r. 2016
14KoPÚ Močovice - neznámí vlastníci
15Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
16Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí, aktualizovaný k 1.11.2015
17Opatření obecné povahy-zákaz nakládání s povrchovými vodami
18Závěrečný účet za r. 2014
19Zpráva nezávislého auditora za r. 2014-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za r. 2014
20Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
21Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod
22Oznámení o ceně vodného a stočného
Od  do