P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
16.10.2018 - 15:01 CET Přihlášení uživatele
Tisk - 
1Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy
2Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu
3Stanovení počtu členů obecního zastupitelstva na další volební období
4Závěrečný účet obce Močovice za r. 2017
5Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za r. 2017
6Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Močovice z r.2017
7Nařízení Města Čáslav č. 1/2018 o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy
8Upozornění pro majitele nemovitostí
9Střednědobý výhled-Mikroregion Čáslavsko
10Rozpočet na rok 2018-Mikroregion Čáslavsko
11Ceny vodného a stočného v r. 2018
12MŠ-Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2022 - NÁVRH
13Zveřejnění poskytnuté informace dle §65 odst. 3 Zák. č. 106/1999Sb.
14Nařízení Středočeského kraje ze dne 26.1.2017
15Závěrečný účet na r. 2016
16Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu r. 2016
17Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za r. 2016
18KoPÚ Močovice - neznámí vlastníci
19Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
20Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí, aktualizovaný k 1.11.2015
21Opatření obecné povahy-zákaz nakládání s povrchovými vodami
22Závěrečný účet za r. 2014
23Zpráva nezávislého auditora za r. 2014-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za r. 2014
24Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
25Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod
26Oznámení o ceně vodného a stočného
Od  do