P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
17.12.2018 - 04:44 CET Přihlášení uživatele
Tisk - 
1Oznámení o změně ceny vodného a stočného na r. 2019
2Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy
3Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy
4Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu
5Závěrečný účet obce Močovice za r. 2017
6Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za r. 2017
7Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Močovice z r.2017
8Nařízení Města Čáslav č. 1/2018 o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy
9Upozornění pro majitele nemovitostí
10Střednědobý výhled-Mikroregion Čáslavsko
11Rozpočet na rok 2018-Mikroregion Čáslavsko
12Ceny vodného a stočného v r. 2018
13MŠ-Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2022 - NÁVRH
14Zveřejnění poskytnuté informace dle §65 odst. 3 Zák. č. 106/1999Sb.
15Nařízení Středočeského kraje ze dne 26.1.2017
16Závěrečný účet na r. 2016
17Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu r. 2016
18Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za r. 2016
19KoPÚ Močovice - neznámí vlastníci
20Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
21Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí, aktualizovaný k 1.11.2015
22Opatření obecné povahy-zákaz nakládání s povrchovými vodami
23Závěrečný účet za r. 2014
24Zpráva nezávislého auditora za r. 2014-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za r. 2014
25Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
26Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod
27Oznámení o ceně vodného a stočného
Od  do