P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
20.08.2018 - 01:56 CET Přihlášení uživatele
Tisk - 
1Elektronická dražba
2Oznámení o době a místě konání voleb
3Informace o počtu a sídle volebních okrsků
4Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy
5Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu
6Stanovení počtu členů obecního zastupitelstva na další volební období
7Závěrečný účet obce Močovice za r. 2017
8Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za r. 2017
9Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Močovice z r.2017
10Nařízení Města Čáslav č. 1/2018 o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy
11Upozornění pro majitele nemovitostí
12Střednědobý výhled-Mikroregion Čáslavsko
13Rozpočet na rok 2018-Mikroregion Čáslavsko
14Ceny vodného a stočného v r. 2018
15MŠ-Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2022 - NÁVRH
16Zveřejnění poskytnuté informace dle §65 odst. 3 Zák. č. 106/1999Sb.
17Nařízení Středočeského kraje ze dne 26.1.2017
18Závěrečný účet na r. 2016
19Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu r. 2016
20Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za r. 2016
21KoPÚ Močovice - neznámí vlastníci
22Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
23Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí, aktualizovaný k 1.11.2015
24Opatření obecné povahy-zákaz nakládání s povrchovými vodami
25Závěrečný účet za r. 2014
26Zpráva nezávislého auditora za r. 2014-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za r. 2014
27Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
28Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod
29Oznámení o ceně vodného a stočného
Od  do