P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
21.08.2018 - 06:30 CET Přihlášení uživatele
Tisk Pošli upozornění na záznam Zpět

"Krejčík Honza" - pohádka
 - termín: 8. 2. 2018 od 10:15 v mateřské škole
 - cena za žáka: 50 Kč
 
Maškarní karneval
 - termín: 23. 2. 2018 v mateřské škole
!!! ZMĚNA TERMÍNU: 16. 3. 2018 !!!
 
Vystoupení dětí k Mezinárodnímu dni žen
 - termín: 10. 3. 2018 od 14:00 v Sokolovně Močovice
 
Vyšetření zraku – Prima Vizus
 - termín: 12. 3. 2018 od 10:00 v mateřské škole
!!! ZMĚNA TERMÍNU - 27. 3. 2018 od 10:45 !!!
 
"Maminčin svátek" - pohádka
 - termín: 13. 3. 2018 od 10:30 v budově MŠ
 - celková cena činí 1850 Kč - bude uhrazeno z peněz za sběr papíru
 - pohádkové představení plné písniček přibližující dětem význam Mezinárodního dne žen a Svátku matek
 - pořádá Divadlo Úsměv - Divadelní agentura Ludmily Frištenské: www.agenturafristenska.cz
 
"Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky"
 - termín: 26. 3. 2018 od 10:00 v Dusíkově divadle v Čáslavi
 - celková cena: 82 Kč (cena za dítě 70 Kč + 12 Kč doprava autobusem)
 
"Vypěstuj a sněz"
 - termín: 24. 4. 2018 v přírodní učebně ZŠ Jana Palacha v Kutné Hoře
 - cena za žáka: 40 Kč
 - tematický výukový program navazující na průřezová témata RVP PV, tentokrát zaměřený na získávání zbalostí o půdě a pěstování rostlin
 - pořádá: sdružení POD HORAMI, o.s. (www.podhorami.cz)
 
"Den bezpečnosti"
 - termín: 26. 4. 2018 od 9:00 do 13:00 v areálu Muzea zemědělské techniky v Čáslavi
 - celková cena: vstup zdarma
 - vzdělávací akce přibližující dětem činnost vybraných bezpečnostních složek ČR - praktické ukázky předvedou členové Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, Zdravotnické záchranné služby, Českého červeného kříže apod.
 - pořádá Národní zemědělské muzeum s. p. o. Muzeum zemědělské techniky v Čáslavi, Město Čáslav: www.nzm.cz
 
"Sférické kino – Přátelé uvnitř lidského těla"
 - termín: 27. 4. 2018 od 10:00 v budově MŠ
 - celková cena: 2200 Kč (65 Kč za dítě – již vybráno v 1. pololetí)
 - mobilní planetárium, které netradičním způsobem přibližuje divákům různé jevy, které se dějí kolem nich, a rozšiřuje tak jejich znalosti
 - pořádá MS Sférické kino: www.sferickekino.cz
 
"Výlet s rodiči do Zoo Praha"
 - termín: 18. 5. 2018
 - odjezd v 7:30 od budovy MŠ
 - na co se můžete těšit: www.zoopraha.cz
 
"Čarodějná pohádka"
 - termín: 21. 5. 2018 od 10:00 v Dusíkově divadle v Čáslavi
 - celková cena: 72 Kč (cena za dítě 60 Kč + 12 Kč doprava autobusem)
 
Fotografování dětí na závěr školního roku
 - termín: 23. 5. 2018 od 9:30 v budově MŠ
 
"Canisterapie – Poznej svého psa"
 - termín: 30. 5. 2018 od 9:30 na zahradě MŠ
 - celková cena: 900 Kč (vybíráme podle počtu dětí cca 40 Kč za dítě)
 
"Oslava Mezinárodního dne dětí"
 - termín: 1. 6. 2018 od 9:00 v budově a na zahradě MŠ
 
"Český červený kříž"
 - termín: 13. 6. 2018 od 10:00 v budově MŠ
 - cena za žáka: zdarma
 - beseda se zdravotnicemi z ČČK, během které sevděti seznámí se základy první pomoci a budou si moci prakticky vyzkoušet ošetření drobných poranění
 
"Za včelím bzučením"
 - termín: 6. 6. 2018 od 10:00 na zahradě MŠ
 - cena za žáka: 46 Kč
 - tematický výukový program navazující na průřezová témata RVP PV, tentokrát zaměřený na poznávání života včel
 - pořádá: sdružení POD HORAMI, o.s. (www.podhorami.cz)
 
"Pohádkové pasování předškoláků"
 - termín: 21. 6. 2018 od 9:00 v prostorách mateřské školy
 - celková cena: 1850 Kč (cena za žáka bude upřesněna)
 - pohádkové představení plné aktivit a písniček spojené s pasováním předškoláků na budoucí prvňáčky
 - pořádá Divadlo Úsměv - Divadelní agentura Ludmily Frištenské: www.agenturafristenska.cz
 
Seznam akcí může být v průběhu roku v závislosti na nabídce doplňován o další události - např. tematické výukové programy navazující na průřezová témata RVP PV od , Den bezpečnosti, společné fotografování na závěr školního roku apod.