P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
16.09.2019 - 06:57 CET Přihlášení uživatele
Tisk Pošli upozornění na záznam Zpět

Zápis do Mateřské školy Močovice šk. rok 2019/2020
 
Ředitelka Mateřské školy Močovice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem obce Močovice a v souladu s § 34 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiným vzdělávání, zveřejňuje upřesnění pro druhé kolo podávání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020:
 
Místo pro podávání žádosti (zápis) – v budově sokolovny (přestěhovaná mateřská škola)
Termín podávání žádosti (zápis) – pondělí 26. 08. 2019
Doba pro podání žádosti – od 10.00 do 12.00 hodin
 
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční list dítěte si může zákonný zástupce stáhnout na webových stránkách mateřské školy v sekci Dokumenty.
 
Vyplněnou žádost o přijetí a evidenční list dítěte odevzdá zákonný zástupce v den podání žádosti 26. 08. 2019, tj. v den zápisu do Mateřské školy Močovice, okres Kutná Hora.
 
K zápisu si přineste:
  • vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • vyplněný a od lékaře potvrzený evidenční list dítěte (pro děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, nutné potvrzení o pravidelném očkování) - netýká se dětí, které se již hlásily v prvním kole přijímacího řízení!!!
  • u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami písemné vyjádření školského poradenského zařízení
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • rodný list dítěte
  • u cizinců doložit právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů
 
Konkrétní kritéria pro přijímání dětí jsou zveřejněna jako příloha k tomuto oznámení.