Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Informace k povinnému testování dětí po obnovení provozu MŠ v pondělí 12.04.2021

  • Mateřská škola

Vloženo: 10. dubna v 19:34

Platnost do: 31. května v 23:59

Vážení rodiče,

v pondělí 12. 04. 2021 dochází k obnovení provozu MŠ Močovice pro děti plnící povinnou předškolní docházku a děti ve věku od 2 do 5 let, jejichž rodiče jsou zaměstnanci IZS (seznam vybraných profesí naleznete jako přílohu v předchozím příspěvku).

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením od zaměstnavatele.

Děti zaměstnanců IZS budou zařazeny do třídy společně s dětmi s povinným předškolním vzděláváním (Sluníčka) v maximálním počtu 15 dětí. Nově se na ně od 12. 04. 2021 vztahuje úplata za předškolní vzdělávání, nejsou-li v povinném předškolním ročníku. Školní stravování je jim poskytováno za úplatu jako za běžných podmínek.

Provozní doba MŠ zůstává neměnná.

Děti nemají povinnost v MŠ nosit respirátory ani roušky. Zákonní zástupci mohou do budovy vstoupit pouze na nezbytně nutnou dobu, a to s dýchacími cestami zakrtými respirátorem FFP2.

Podmínkou účasti na prezenční výuce je účast na povinném testování s negativním výsledkem testu. Testování dětí provádí zákonný zástupce nebo jiná osoba (s písemným pověřením od zákonného zástupce) a bude probíhat vždy v pondělí a ve středu (viz Mimořádné opatření ze dne 6. 4. 2021 č.j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN) pomocí testovacích sad (LEPU) zajistěných MŠ. Vyhodnocení testu trvá přibližně 15 minut.

Nebude-li dítě v den testování ve škole přítomno, podrobí se testu v den svého příchodu.

Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou (viz omluvný list).

Testování se nevztahuje na děti, které jsou v ochranné lhůtě 90 dnů po prodělání onemocnění Covid-19. Tuto skutečnost doloží zákonný zástupce lékařským potvrzením.

Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin, a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění Covid-19.

V případě pozitivního výsledku testu obdrží zákonný zástupce potvrzení o pozitivním výsledku antigenního testu a s ním se obrátí na dětského lékaře.

Postup testování a instruktážní video naleznete v příloze níže.

Děkujeme za spolupráci.

 

Testování žáků - video:

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

 

Přílohy

Základní informace o obci:Úřední hodinyStatistické údaje
texttexttext