Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Organizace provozu MŠ od 12.04.2021

 • Mateřská škola

Vloženo: 8. dubna v 22:25

Platnost do: 31. května v 23:59

Organizace provozu mateřské školy od 12. 04. 2021

 

Otevření MŠ ke dni 12. 04. 2021 se týká povinně předškolních dětí, to je těch, které do 31. 08. 2021 dovrší věku 6 let, popřípadě dětí zaměstnanců IZS.

 1. Děti se budou vzdělávat podle počtu přihlášených dětí. V případě počtu do 15 dětí bude pouze jedna skupina ve třídě Sluníček, v případě vyššího počtu ve dvou skupinách. Jedna skupina dětí ve třídě Sluníček, druhá skupina ve třídě Hvězdiček. Jmenovitý seznam dětí bude vyvěšen na vstupních dveřích u jednotlivých tříd.
 2. Do pátku 09. 04. 2021 nahlásit, zda se Vaše dítě od 1 04. 2021 zúčastní předškolního vzdělávání, nebo zda bude omluveno. Pokud v tento termín nenastoupí, je nutné vždy den předem dítě nahlásit nebo omluvit (vzhledem k povinnému testování a nahlášení stravy).
 3. Prostor pro testování – za vchodovými dveřmi nad schody – u stolku.
 4. Při vstupu do testovací místnosti při asistenci testování dítěte bude mít rodič respirátor.
 5. Testování proběhne 2x týdně (pondělí, středa) antigenními neinvazivními testy za asistence zákonného zástupce dítěte nebo jiné osoby, která musí mít pověření od zákonného zástupce dítěte. Pokud se dítě nebude moci zúčastnit testování v určený den, bude otestováno v první den jeho přítomnosti v MŠ (např. 1) testovacími dny ve škole jsou pondělí a středa, dítě chybělo od pondělí do středy, ve čtvrtek bezprostředně po příchodu do školy bude proveden test a výsledek bude zaevidován; 2) dítě chybělo v pondělí a v úterý, ve středu se účastní testování společně s ostatními dle harmonogramu).
 6. Po provedeném stěru rodič vyčká s dítětem na výsledek testu mimo budovu, proto počítejte s časovou prodlevou cca 20 minut. Podrobné informace budou poskytnuty na místě.
 7. Pokud bude test negativní, dítě odchází do MŠ v doprovodu pedagogického pracovníka školy.
 8. Při pozitivním testu na Covid-19 dostane zákonný zástupce podrobné informace na místě + potvrzení o pozitivním výsledku.
 9. Dítě s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.
 10. Pokud zákonný zástupce odmítne testování dítěte, nemůže být jakkoliv sankciován. Důsledkem neúčasti na testování je pouze nemožnost účasti dítěte na předškolním vzdělávání. Škola bude absenci evidovat jako omluvenou.
 11. Distanční vzdělávání u dětí bude probíhat za předpokladu, že je omluvena víc jak polovina dětí, které mají plnit povinnou předškolní docházku.
 12. Děti nemusí používat v prostorech mateřské školy respirátor ani roušku.

 

 

V Močovicích dne 09. 04. 2021                                                                                                       Čepková O.

                                                                                                                                                    ředitelka mateřské školy

Přílohy

Základní informace o obci:Úřední hodinyStatistické údaje
texttexttext