Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Močovice

Vloženo: 12. listopadu 2013

Močovice se nachází 3 kilometry na jihozápad od Čáslavi v Čáslavské kotlině, zřejmě v původním korytu řeky z období pleistocénu. Obec leží v nadmořské výšce 242 metrů a žije zde 370 obyvatel. Osou území je řeka Klejnárka v jejímž okolí se nachází rozsáhlé nivní půdy, dále spraše a sprašové hlíny. Původní osada vznikla na území neolitického sídliště. První písemná zmínka o obci je z roku 1324.
Při vyslovení jména naší obce asi i Vám přelétl přes tvář úsměv a přepadla Vás možná zvědavost, jak vlastně naše vesnička k tak neobvyklému jménu přišla. Z obou možností, které Vám v mysli právě vytanuly, ale není správná ani jedna. Tu první snad ani nebudeme rozebírat – je stejně nepravdivá, jako je zřejmá. Reálně vypadající druhé vysvětlení, totiž že jméno Močovice je odvozené od slova močidla, tedy místa kde se namáčelo prádlo v říčce.
Existuje verze třetí? Samozřejmě. A má historický základ. Tak tedy: Močovice, neboli ves lidí Močových. Toto osobní jméno bylo obměnou německého
jména Motz, jež vzniklo dialektovou výslovností jména Matz, které bylo lichotivým tvarem ke jménu Mathias (Antonín Profous, Místní jména v Čechách, díl III., Praha 1951). Jak je tedy patrné, jméno Močovice je vlastně lichotkou.

A jak se název vesnice vyskytuje v některých písemných záznamech?

V Sedleckém archivu z roku 1397 je možné nalést tuto větu:
possessio fortalicii in Maleschow et villae Moczowitcz (tedy něco jako panství na Malešově a obci Močovice)

V záznamech Třeboňského archívu z r. 1448 se lze dočíst:
Jan z Moczowitz vpadl do Prahy

V Zemských Deskách z roku 1545 stojí tato informace:
Pr. Lukavecký z Lukavce dědictví své w Mocziowiczych dvuor Anthossowsky prodal

A konečně Berní Rula z roku 1654 píše, kde vesnici najdete:
Moczowicze - panstwi Tupadla w kraji Czaslawskem
 

 

Základní informace o obci:Úřední hodinyStatistické údaje
texttexttext