Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

Informace zveřejňované o povinném subjektu dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Žádosti o informace

Vloženo: 24. listopadu 2013

Žádost o informace lze podávat na podatelnu úřadu (osobní doručení, prostřednictvím pošty, e-mailu ...).

Vzory licenčních smluv

Vloženo: 24. listopadu 2013

Výhradní licence

Vloženo: 24. listopadu 2013

Vydané právní předpisy

Vloženo: 24. listopadu 2013

Úřední hodiny

Vloženo: 24. listopadu 2013

středa, 19.00 -  20.00 hodin, budova OÚ, Močovice 26

Úhrady za poskytování informací

Vloženo: 24. listopadu 2013

Telefonní čísla

Vloženo: 24. listopadu 2013

 
Mobil starosta: +420 724 900 529Mobil místostarosta: +420 733 150 362E-mail: mocovice@seznam.cz
 

Seznamy hlavních dokumentů

Vloženo: 24. listopadu 2013

Sazebník úhrad za poskytování informací

Vloženo: 24. listopadu 2013

Příjem žádostí a dalších podání

Vloženo: 24. listopadu 2013

Žádosti se podávají na podatelně OÚ nebo elektronickou cestou.

Předpisy

Vloženo: 24. listopadu 2013

Opravné prostředky

Vloženo: 24. listopadu 2013

Nejdůležitější používané předpisy

Vloženo: 24. listopadu 2013

zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Název úřadu

Vloženo: 24. listopadu 2013

Obecní úřad Močovice

Licenční smlouvy

Vloženo: 24. listopadu 2013

Kontaktní poštovní adresa

Vloženo: 24. listopadu 2013

Močovice 26, 286 01 Čáslav

Vloženo: 24. listopadu 2013

00640077

Formuláře

Vloženo: 24. listopadu 2013

Základní informace o obci:Úřední hodinyStatistické údaje
texttexttext