Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Archiv

Dokument Vyvěšeno Sejmuto

Závěrečný účet za r. 2015

29.3.16

19.4.16

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za r. 2015

29.3.16

19.4.16

Územní rozhodnutí - Výroková část

23.3.16

7.4.16

Informace o konání zasedání OZ

10.3.16

16.3.16

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí, aktualizovaný k 1.2.2016

2.3.16

6.4.16

Informace o konání zasedání OZ

26.2.16

2.3.16

Dražební vyhláška

18.2.16

5.3.16

Informace o konání zasedání OZ

10.2.16

17.2.16

Oznámení zahájení územního řízení - veřejnou vyhláškou

8.2.16

23.2.16

Veřejná vyhláška KÚ Středočeského kraje

29.1.16

29.2.16

Veřejná vyhláška MZ

18.1.16

2.2.16

Veřejná vyhláška MZ - Příloha č. 1

18.1.16

2.2.16

Veřejná vyhláška MZ - Příloha č. 2

18.1.16

2.2.16

Veřejná vyhláška MZ - Příloha č. 3

18.1.16

2.2.16

Náborová akce - leták

14.1.16

22.1.16

Informace o konání zasedání OZ

14.1.16

20.1.16

KoPÚ Močovice - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků

30.12.15

15.1.16

KoPÚ Močovice - soupis nároků vlastníků pozemků

30.12.15

15.1.16

Oznámení o změně ceny

18.12.15

31.12.16

Informace o konání zasedání OZ

12.12.15

16.12.15

Základní informace o obci:Úřední hodinyStatistické údaje
texttexttext