Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Úřední deska

Archiv
Dokument Vyvěšeno Sejmuto

Návrh závěrečného účtu za r. 2019

starosta

25.5.20 13:40

9.6.20 23:59

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za r. 2019

starosta

25.5.20 13:33

9.6.20 23:59

Dopis vedoucího odboru životního prostředí MěÚ Čáslav

starosta

24.5.20 18:19

31.10.20 23:59

Opatření obecné povahy /Veřejnou vyhláškou/

starosta

24.5.20 18:14

31.10.20 23:59

Vyúčtování výpočtu ceny vodného a stočného za r. 2019

starosta

30.4.20 18:12

31.5.20 23:59

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví

starosta

16.4.20 12:06

31.5.20 23:59

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

starosta

2.4.20 14:37

31.5.20 23:59

Oznámení o změně ceny vodného a stočného

4.12.19

31.5.20

Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy

2.9.19

31.12.22

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu

1.6.18

Střednědobý výhled-Mikroregion Čáslavsko

19.12.17

31.12.21

MŠ-Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2022 - NÁVRH

6.12.17

31.12.22

Zveřejnění poskytnuté informace dle §65 odst. 3 Zák. č. 106/1999Sb.

14.8.17

Nařízení Středočeského kraje ze dne 26.1.2017

22.6.17

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu r. 2016

12.5.17

Závěrečný účet na r. 2016

12.5.17

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za r. 2016

12.5.17

KoPÚ Močovice - neznámí vlastníci

8.1.16

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

16.12.15

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí, aktualizovaný k 1.11.2015

27.11.15

Archiv
Základní informace o obci:Úřední hodinyStatistické údaje
texttexttext