Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Úřední deska

Archiv
Dokument Vyvěšeno Sejmuto

KoPÚ Vodranty - vystavení opisu zápisu z úvodního jednání

starosta

13.2.20 8:43

28.2.20 23:59

Oznámení o změně ceny vodného a stočného

4.12.19

31.5.20

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků

6.9.19

31.3.20

Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy

2.9.19

31.12.22

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu

1.6.18

Střednědobý výhled-Mikroregion Čáslavsko

19.12.17

31.12.21

MŠ-Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2022 - NÁVRH

6.12.17

31.12.22

Zveřejnění poskytnuté informace dle §65 odst. 3 Zák. č. 106/1999Sb.

14.8.17

Nařízení Středočeského kraje ze dne 26.1.2017

22.6.17

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu r. 2016

12.5.17

Závěrečný účet na r. 2016

12.5.17

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za r. 2016

12.5.17

KoPÚ Močovice - neznámí vlastníci

8.1.16

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

16.12.15

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí, aktualizovaný k 1.11.2015

27.11.15

Opatření obecné povahy-zákaz nakládání s povrchovými vodami

17.8.15

Závěrečný účet za r. 2014

29.5.15

Zpráva nezávislého auditora za r. 2014-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za r. 2014

29.5.15

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

11.10.14

Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod

18.2.14

Archiv
Základní informace o obci:Úřední hodinyStatistické údaje
texttexttext