Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Úřední deska

Archiv
Dokument Vyvěšeno Sejmuto

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

16.12.15

Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod

18.2.14

KoPÚ Močovice - neznámí vlastníci

8.1.16

KoPÚ Vodranty - vystavení opisu zápisu z úvodního jednání

starosta

13.2.20 8:43

28.2.20 23:59

MŠ-Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2022 - NÁVRH

6.12.17

31.12.22

Nařízení Středočeského kraje ze dne 26.1.2017

22.6.17

Opatření obecné povahy-zákaz nakládání s povrchovými vodami

17.8.15

Oznámení o ceně vodného a stočného

15.2.14

Oznámení o změně ceny vodného a stočného

4.12.19

31.5.20

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků

6.9.19

31.3.20

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí, aktualizovaný k 1.11.2015

27.11.15

Střednědobý výhled-Mikroregion Čáslavsko

19.12.17

31.12.21

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu

1.6.18

Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy

2.9.19

31.12.22

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu r. 2016

12.5.17

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

11.10.14

Závěrečný účet na r. 2016

12.5.17

Závěrečný účet za r. 2014

29.5.15

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za r. 2016

12.5.17

Zpráva nezávislého auditora za r. 2014-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za r. 2014

29.5.15

Archiv
Základní informace o obci:Úřední hodinyStatistické údaje
texttexttext