Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Strategické dokumenty obce Močovice

  • Superadministrátor

Vloženo: 1. února 2021 v 17:30

Do GEOPORTÁLU obce Močovice lze nahlédnout na adrese:  https://wegas.cz/portal/#/public?name=obec_mocovice
Obsahuje:
Inženýrské sítě 
Obecní projekt (adresní místa, informační systém, budovy, registr půdy)
Pasport hřbitova
Pasport místních komunikací a dopravního značení
Pasport dopravního mobiliáře
Pasport veřejného osvětlení
Pasport zeleně
Vodní toky a záplavové území

Výstup z ankety k rozvoji obce

starosta

Vloženo: 7. března 2021 v 16:23

Výstup z dotazníkové akce, uskutečněné v rámci vypracování strategických dokumentů rozvoje obce.

Koncepční studie obce Močovice

Superadministrátor

Vloženo: 2. března 2021 v 17:36

Koncepce rozvoje veřejných prostranství

starosta

Vloženo: 26. února 2021 v 11:58

Strategie protipovodňových opatření

Superadministrátor

Vloženo: 1. února 2021 v 17:58

Koncepce rozvoje cyklostezek obce Močovice

Superadministrátor

Vloženo: 1. února 2021 v 17:57

Strategie rozvoje dešťové kanalizace

Superadministrátor

Vloženo: 1. února 2021 v 17:56

Strategie rozvoje obecních ploch a budov

Superadministrátor

Vloženo: 1. února 2021 v 17:55

Pasport Hřbitova

Superadministrátor

Vloženo: 1. února 2021 v 17:52

Koncepce rozvoje vodních ploch

Superadministrátor

Vloženo: 1. února 2021 v 17:50

Superadministrátor

Vloženo: 1. února 2021 v 17:50

Základní informace o obci:Úřední hodinyStatistické údaje
texttexttext