Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Územní plán, KoPÚ

Změna č. 1 Územního plánu Močovice formou opatření obecné povahy

Vloženo: 22. listopadu 2019

Platnost do: 7. prosince 2019

Příloha č. 4 k zápisu ze Zasedání OZ č. 19/10

Územní plán obce Močovice po 1. změně

starosta

Vloženo: 12. ledna 2020

ÚP obce Močovice byl schválen OZ Usnesením č. 91/19 dne 20.11.2020.

Územní plán obce Močovice

Vloženo: 19. listopadu 2013

ÚP obce Močovice byl schválen OZ usnesením č. 13/10 dne 4.9.2013.

KoPÚ Močovice, Plán společných zařízení

Vloženo: 23. července 2019

Hlavní výkres

KoPÚ Močovice, Plán společných zařízení

Vloženo: 23. července 2019

LV 10001
Základní informace o obci:Úřední hodinyStatistické údaje
texttexttext