Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Úřední deska

Archiv
Dokument Vyvěšeno Sejmuto

Oznámení zveřejnění schváleného Rozpočtového opatření č. 04/21

starosta

11.7.21 0:00

Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy

2.9.19

31.12.22

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu

1.6.18

MŠ-Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2022 - NÁVRH

6.12.17

31.12.22

Zveřejnění poskytnuté informace dle §65 odst. 3 Zák. č. 106/1999Sb.

14.8.17

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu r. 2016

12.5.17

Závěrečný účet na r. 2016

12.5.17

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za r. 2016

12.5.17

KoPÚ Močovice - neznámí vlastníci

8.1.16

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

16.12.15

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí, aktualizovaný k 1.11.2015

27.11.15

Opatření obecné povahy-zákaz nakládání s povrchovými vodami

17.8.15

Závěrečný účet za r. 2014

29.5.15

Zpráva nezávislého auditora za r. 2014-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za r. 2014

29.5.15

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

11.10.14

Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod

18.2.14

Oznámení o ceně vodného a stočného

15.2.14

Archiv
Základní informace o obci:Úřední hodinyStatistické údaje
texttexttext