Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Úřední deska

Archiv
Dokument Vyvěšeno Sejmuto

Zveřejnění poskytnuté informace dle §65 odst. 3 Zák. č. 106/1999Sb.

14.8.17

Zpráva nezávislého auditora za r. 2014-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za r. 2014

29.5.15

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za r. 2016

12.5.17

Závěrečný účet za r. 2014

29.5.15

Závěrečný účet na r. 2016

12.5.17

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

11.10.14

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu r. 2016

12.5.17

Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy

2.9.19

31.12.22

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu

1.6.18

Střednědobý výhled-Mikroregion Čáslavsko

19.12.17

31.12.21

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí, aktualizovaný k 1.11.2015

27.11.15

Oznámení o ceně vodného a stočného

15.2.14

Opatření obecné povahy-zákaz nakládání s povrchovými vodami

17.8.15

Nařízení Středočeského kraje ze dne 26.1.2017

22.6.17

MŠ-Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2022 - NÁVRH

6.12.17

31.12.22

KoPÚ Močovice - neznámí vlastníci

8.1.16

Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod

18.2.14

DSO Mikroregion Čáslavsko-Schválený rozpočet 2020

starosta

2.7.20 17:30

31.1.21 23:59

DSO Mikroregion Čáslavsko-schválený Rozpočet na r. 2021

starosta

22.12.20 13:05

31.1.22 23:59

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

16.12.15

Archiv
Základní informace o obci:Úřední hodinyStatistické údaje
texttexttext