Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Úřední deska

Archiv
Dokument Vyvěšeno Sejmuto

226 288 400 - Telefonická linka k Ukrajině

starosta

15.3.22 8:49

Zveřejnění poskytnuté informace dle §65 odst. 3 Zák. č. 106/1999Sb.

14.8.17

Zpráva nezávislého auditora za r. 2014-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za r. 2014

29.5.15

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za r. 2016

12.5.17

Závěrečný účet za r. 2014

29.5.15

Závěrečný účet na r. 2016

12.5.17

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

11.10.14

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu r. 2016

12.5.17

Veřejnoprávní smlouva č. 7/21 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

starosta

6.9.21 11:34

7.9.24 23:59

Veřejnoprávní smlouva č. 1/21

starosta

11.7.21 19:09

Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy

2.9.19

31.12.22

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na r. 2022

starosta

26.4.22 0:00

26.5.22 23:59

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu

1.6.18

Schválený Střednědobý výhled-DSO Mikroregion Čáslavsko

starosta

21.12.21 0:00

Schválený Rozpočet 2022-DSO Mikroregion Čáslavsko

starosta

21.12.21 0:00

Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení stavby "Poldr Cihelna v k.ú. Močovice"

starosta

6.5.22 18:16

21.5.22 23:59

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí, aktualizovaný k 1.11.2015

27.11.15

Pomoc pro uprchlíky z Ukrajiny

starosta

1.5.22 9:39

30.6.22 23:59

Oznámení zveřejnění schváleného Rozpočtového opatření č. 04/21

starosta

11.7.21 0:00

Oznámení o nálezu finanční hotovosti v obci Močovice

starosta

15.1.22 0:08

16.1.25 23:59

Archiv
Základní informace o obci:Úřední hodinyStatistické údaje
texttexttext