Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Úřední deska

Archiv
Dokument Vyvěšeno Sejmuto

Oznámení o ceně vodného a stočného

15.2.14

Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod

18.2.14

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

11.10.14

Zpráva nezávislého auditora za r. 2014-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za r. 2014

29.5.15

Závěrečný účet za r. 2014

29.5.15

Opatření obecné povahy-zákaz nakládání s povrchovými vodami

17.8.15

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí, aktualizovaný k 1.11.2015

27.11.15

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

16.12.15

KoPÚ Močovice - neznámí vlastníci

8.1.16

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za r. 2016

12.5.17

Závěrečný účet na r. 2016

12.5.17

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu r. 2016

12.5.17

Zveřejnění poskytnuté informace dle §65 odst. 3 Zák. č. 106/1999Sb.

14.8.17

MŠ-Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2022 - NÁVRH

6.12.17

31.12.22

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu

1.6.18

Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy

2.9.19

31.12.22

Oznámení zveřejnění schváleného Rozpočtového opatření č. 04/21

starosta

11.7.21 0:00

Veřejnoprávní smlouva č. 1/21

starosta

11.7.21 19:09

Integrace autobusové dopravy - Kolínsko, Kutnohorsko

starosta

21.7.21 0:00

Návrh Závěrečného účtu DSO za r. 2020

starosta

31.7.21 0:13

Archiv
Základní informace o obci:Úřední hodinyStatistické údaje
texttexttext