Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Úřední deska

Archiv
Dokument Vyvěšeno Sejmuto

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v k.ú. Močovice /neznámý vlastník/

starosta

16.3.22 9:04

31.5.22 23:59

Ceny vodného a stočného na r. 2022

starosta

10.12.21 11:29

31.12.22 23:59

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

16.12.15

Informace Krajského úřadu Středočeského kraje k Ukrajině

starosta

27.2.22 9:11

Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod

18.2.14

Integrace autobusové dopravy - Kolínsko, Kutnohorsko

starosta

21.7.21 0:00

KoPÚ Močovice - neznámí vlastníci

8.1.16

Mikroregion Čáslavsko-Rozpočtové opatření č. 1-2022

starosta

17.5.22 9:41

2.6.22 23:59

Mikroregion Čáslavsko - Schválený závěrečný účet 2021 a Zpráva auditora

starosta

17.5.22 9:37

31.5.23 23:59

MŠ-Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2022 - NÁVRH

6.12.17

31.12.22

Návrh rozpočtu Mikroregionu Dubina na r. 2022

starosta

8.12.21 0:00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Dubina

starosta

8.12.21 0:00

Návrh Závěrečného účtu DSO za r. 2020

starosta

31.7.21 0:13

Opatření obecné povahy-zákaz nakládání s povrchovými vodami

17.8.15

Oznámení o ceně vodného a stočného

15.2.14

Oznámení o nálezu finanční hotovosti v obci Močovice

starosta

15.1.22 0:08

16.1.25 23:59

Oznámení zveřejnění schváleného Rozpočtového opatření č. 04/21

starosta

11.7.21 0:00

Pomoc pro uprchlíky z Ukrajiny

starosta

1.5.22 9:39

30.6.22 23:59

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí, aktualizovaný k 1.11.2015

27.11.15

Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení stavby "Poldr Cihelna v k.ú. Močovice"

starosta

6.5.22 18:16

21.5.22 23:59

Archiv
Základní informace o obci:Úřední hodinyStatistické údaje
texttexttext